Confrontatietocht 5des

Begin oktober (3 en 4) moesten de vijfdejaars hun overlevingsinstincten bovenhalen tijdens de tweedaagse confrontatietocht.

De bewijzen van deze tocht staan in de volgende fotoalbums online: