Activiteiten

Excursies

 • Minstens 1 excursie per leerjaar
 • Tweejaarlijkse vakdag voor de leerlingen van de tweede graad o.a. bezoek aan het Archeologisch Park van Xanten (Latijn), bedrijfsbezoek (economie), ... 
 • Bezoek aan het vertelfestival in Alden Biesen (5de jaar)
 • Juniorcollege in Leuven voor wiskunde, talen, geschiedenis en godsdienst (5de jaar)
 • Prof in de klas (3de graad: 6u wiskunde)
 • Geschiedenis: Leuven (3de jaar), Antwerpen (4de jaar), fort van Eben Emael en fietstocht i.v.m. WO I (5de jaar), het Vlaams Parlement met taalopdracht Frans (6de jaar)
 • Aardrijkskunde: planetarium (5de jaar), Ninglinspo (6de jaar)
 • Taalexcursie naar Luik of Namen

Reizen

De mogelijkheid om tijdens de vakanties andere plaatsen in Europa te ontdekken!

 • Amsterdam
 • Parijs
 • Londen
 • Berlijn

Vakcompetities

 • Topteam voor het zesde jaar economie
 • Wiskunde Olympiade voor de 5des & 6des
 • Wetenschapsdagen
 • Olyfran (taalwedstrijd Frans: voor 2de en 3de graad)

Evenementen

 • Peter- en meterschap voor de 3de- en 5dejaars
 • Chrysostomos met show verzorgd door zesdejaars
 • Sinterklaasfeest
 • Openschoolactiviteiten: eetavond, quiz, opendeur...
 • Projectdag in kader van VOETEN (Vakoverschrijdende eindtermen)
 • Galabal voor alle leerlingen

Leerlingenactiviteiten

 • Rondleiding van de leerlingen van de lagere scholen door de zesdes
 • Rondleiding van de leerlingen 2de jaar SVM door zesdes

Cultuur

 • Franse film
 • 1 Nederlandse toneelvoorstelling per jaar
 • 1 Engelse toneelvoorstelling per jaar
 • Workshop spreekvaardigheid (3de jaar)
 • Schoolbibliotheek
 • Teacher on the road (voor Frans en Engels)
 • Tandemproject met Soumagne (5de jaar moderne talen)

Pastoraal gebeuren

 • Vormingsdagen
 • Eucharistievieringen: nieuw schooljaar, kerstviering, paasviering, einde schooljaar
 • Klasgebeden
 • Vastenacties voor goede doelen

Onderwijsloopbaanbegeleiding

 • AFS-voordracht
 • Sid-in: infobeurs in Genk voor studiekeuze hoger onderwijs
 • Versus voor 5 en 6 (studiekeuze)
 • Werken met Onderwijskiezer en Columbus

Sport

 • Sportdag voor alle leerlingen
 • Sportcompetities tijdens de middagpauze
 • Deelname aan provinciale competities van SVS: volleybal, atletiek...
 • Recreatieve sportactiviteiten op woensdagnamiddag in samenwerking met SVS en de sportdienst van Lanaken
 • Sport op woensdagnamiddag in samenwerking met de sportdienst van Lanaken