Financieel

Handboeken

Alle handboeken en werkboeken worden rechtstreeks besteld bij de firma Iddink. U dient zelf een account aan te maken. Dan hebt u alleen nog onze schoolcode nodig, die u van het secretariaat ontvangt.

Leerlingenrekeningen

U ontvangt 2 maal per schooljaar een rekening. In ons schoolreglement vindt u een uitgebreide toelichting over hoe wij daarbij te werk gaan. Deze schoolrekening behelst de onkosten voor excursies, fotokopieën, ander lesmateriaal. Van deze onkosten krijgt u bij het begin van het schooljaar een (benaderend) overzicht, zodat u alvast een idee hebt van wat er ongeveer zal gespendeerd worden.

Schooltoelage

Meer informatie vindt u via deze website.