In de 17de eeuw

In de zeventiende eeuw waren de gronden waarop het huidige college staat eigendom van Hubertus Creusen, een vooraanstaande Maastrichtenaar. Zijn dochter Dionysa huwde met Claude Ernest De Montaigne (1624-1695), een Maastrichts rechtsgeleerde en bewindsman. Het 'Montaignehof' werd hun buitenverblijf en een indrukwekkend park werd aangelegd. Het wapenschild van de Montaignes, een pelikaan die met zijn bloed drie jongen voedt, wordt nu nog steeds in het logo gebruikt.

In 1820 ging het Montaignehof naar de familie Riedi door het huwelijk van Anna Maria de Montaigne met Johan Peter Reidi van Zwitserland. Hun vier kinderen bleven ongehuwd en de goederen gingen naar Eveline, een geadopteerde dochter. Zij huwde met meester Stassen uit Maastricht. In korte tijd werd een groot fortuin verkwist en uiteindelijk verkocht het echtpaar het Montaignehof aan Jozef Hubert Dupont, bankier te Heerlen (19 juli 1918). In de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers bezet. Wat de Duitsers niet hadden vernield of gestolen, werd na de oorlog door de Belgische bezetters en door de dorpelingen geroofd. Het Montaignehof was dan ook een ruïne toen pater Kusters het goed in 1921 aankocht.

 

Fase I: 1921 - 1926