Fase II: 1926 - 1936

Aankoop boerderij en 1ste nieuwbouw

Pater Daemen, die rector was van 1927 tot 1933, verkreeg de toelating om de humaniora volledig uit te bouwen, zodat alle leerlingen de 6 jaren middelbaar konden afmaken te Lanaken. Eén van de gevolgen was plaatsgebrek.

In 1931 werd het boerderijcomplex aangekocht. De linkervleugel van deze enorme boerderij werd afgebroken en op deze plaats verrees een prachtig nieuw gebouw met op het gelijkvloers een kapel en recreatiezaaltje. Op de eerste verdieping werden klaslokalen en een ruime studiezaal voorzien terwijl de tweede verdieping één grote slaapzaal werd. Hierdoor was er plaats voor 80 leerlingen.

Boerderijcomplex: straatkant
Boerderijcomplex: binnenkant (dit is de middelste poort uit de vorige foto)
Boerderijcomplex: rechtervleugel

Reeds op 23 oktober 1932 werd de nieuwbouw plechtig ingewijd. We lezen in de annalen: "De plechtigheid had plaats in aanwezigheid van de parochiepriesters en de fraters van Lanaken, alle paters en leerlingen. De feestelijkheden werden opgeluisterd door meerdere redevoeringen en het overhandigen van een oorkonde aan Pater Daemen. De feestavond werd verzorgd door de Petrus Canisius accademie uit Maastricht, die er een muzikale en dichterlijke avond van maakte. Het feest had plaats in de nieuwe studiezaal." Klik hier voor het krantenbericht over de inhuldiging.

Op 10 november kregen de leerlingen vrijaf om te helpen met de verhuis en het inrichten van de klassen en studiezaal. 's Anderendaags werden de lokalen in gebruik genomen.

Groepsfoto uit 1929
Groepsfoto uit 1931

Op 25 januari 1933 werd de nieuwe kapel ingezegend door de pastoor van Lanaken. "'s Avonds werd ons Heer plechtig van de oude naar de nieuwe kapel overgebracht. De leerlingen en paters trokken in processie door de studiezaal naar beneden, onder het zingen van lofliederen ... Onder het meerstemmig gezongen lof werd de eerste zegen gegeven."

Op 25 juli 1933 werd Pater Bonifatius Van Hommerich als rector aangesteld voor drie jaren. Deze voorzag de gebouwen van waterleiding en liet een nieuwe hoofdingang aan de straatkant bouwen.

Het Montaignehof, dat een broederjuvenaat had moeten worden, was een echte missieschool geworden en op 11 mei 1934 traden 7 leerlingen binnen in de congregatie om priester te worden. Samen met zijn opvolger, Pater Hovers, had Pater Van Hommerich de studies te Lanaken op een hoog peil gebracht.

 

Fase I: 1921 - 1926 Fase III: 1936 - 1952