Fase III: 1936 - 1952

Overdracht van Nederlands naar Belgisch bestuur en uitbouw

Pater Hovers was de laatste Nederlandse overste (van 1936 tot 1939), want op 1 augustus 1939 werd het klooster en de school overgedragen aan de Belgische provincie. Pater Meers uit Rosmeer werd de eerste Vlaamse overste. Dit was een grote gebeurtenis voor Vlaanderen, maar voor de Nederlanders was het een hele verandering. De leerlingen moesten verhuizen naar Helmond of Bergen-Op-Zoom. Ook de paters en broeders kregen een andere opdracht in Nederland. 5 Paters en 6 broeders bleven voorlopig om het werk te helpen voortzetten. Voor Lanaken was het een nieuwe start.

Op 25 september 1939 werd er gestart met 13 Limburgse jongens. Op 16 januari kwamen er nog 10 leerlingen over vanuit Tervuren. Het waren deze 23 leerlingen die op 10 mei '40 het oorlogsgeweld aan den lijve ondervonden. Om 7 uur 's ochtends valt er een bom op het dak, op de hoek van de slaapzaal. Iedereen vlucht naar de kelders van het kasteel. Dat zal nog vaak gebeuren in de oorlogsjaren. De recreatiezaal naast de kapel werd voorlopig ingericht als eetzaal en slaapzaal. Zie een fragment uit een artikel van één van de leerlingen.

De oorlog maakt van het kasteel achtereenvolgens een bolwerk voor Duitsers, verzetslieden en geallieerden. Niettegenstaande alles stijgt in deze benarde tijd het leerlingenaantal van 23 leerlingen in '39 tot 100 leerlingen in '46.

Om nog meer leerlingen te kunnen aanvaarden moest er weer gebouwd worden. Pater Van Hommerich, die overste was geworden in 1945, stelt Pater Vereertbrugghen aan als bouwpater. De grote schuur van de overgebleven boerderij wordt gesloopt en met behulp van de leerlingen worden duizenden stenen van de metersdikke muur weer bruikbaar gemaakt. Ze zullen verwerkt worden in de binnenmuren van de nieuwbouw. De vleugel van '32 zal doorgetrokken en gemoderniseerd worden en het geheel krijgt een nieuw pannendak.

Op het feest van het H.-Hart 1948 wordt de eerste steen geplaatst. Het werd een grootse plechtigheid: "In aanwezigheid van Pastoor Martens, Burgemeester Martin, Notaris Boes, Dr. Lejeune en Architect David. Paters, broeders en leerlingen luisteren mee naar de talrijke toespraken. Een mooie oorkonden wordt mee ingemetseld in de steen." Klik hier voor het volledige verslag van deze eerste steenlegging.

Eerste steen (aan de huidige hoofdingang)
Oorkonde (voorkant) in de eerste steen met de namen van de leerlingen van toen
Oorkonde (achterkant) in de eerste steen met de namen van de leerlingen van toen

In juni 1950 is de bouw zo goed als klaar en wordt in gebruik genomen. Met een grote studiezaal, een ruimte eetzaal en slaapzaal biedt de school nu plaats aan 140 internen. Wegens geldgebrek kan de zustersbouw met daaronder de keuken niet worden afgewerkt. Gedurende een jaar liggen alle werken stil.

Op 15 maart 1952 zal uiteindelijk de zustersbouw met keuken worden ingewijd, hetgeen tevens de inhuldiging van de hele nieuwbouw is. "Personaliteiten en bouwheren zitten samen met paters en leerlingen aan in de nieuwe eetzaal voor een feestelijk diner, bereid door de Italiaanse zusters. Talrijke redevoeringen worden gehouden. De leerlingen treden op met zang en voordracht. De erewijn wordt geschonken en de leerlingen worden, voor de jaren medewerking, beloond met een stevig vat bier."

Met de resterende oude stenen uit de boerderij wordt nog een visvijver en zwembad aangelegd met daarover twee stevige bruggen. De graafwerken werden met schop en kruiwagen uitgevoerd door de leerlingen.

Bol waarin de aanbouw van het nieuwe deel getoond wordt met het Montaignehof en de eerste vleugel
Gebouw
Eetzaal
Studiezaal
Montaignehof
Kapel
Kloostertuin
Slaapzaal
Slaapzaal (2de verdieping, nu aardrijkskunde en tekenen)
Visvijver
Zwemdok

In en om het college groeit bij de talrijke leerlingen de drang naar meer activiteiten. De K.S.A., opgericht in 1943, kent een bloeiperiode: trektochten, bosspelen, kamperen. Het eerste nummer van "Idealisten" verschijnt (1951). Op cultureel vlak is er een heuse academie en eens of meermaals per jaar verschijnen de leerlingen voor het voetlicht met klassieke toneelstukken zoals Lucifer, Julius Caesar, De Vrek, ...

Groepsfoto uit 1936-1937
Groepsfoto uit 1938-1939
Groepsfoto uit 1943-1944
Groepsfoto uit 1945-1946
Groepsfoto uit 1947-1948
Groepsfoto uit 1948-1949
Groepsfoto uit 1951-1952

 

Fase II: 1926 - 1936 Fase IV: 1952 - 1968