Fase V: 1968 - 1976

Van missiecollege tot Heilig Hartcollege: Start van het externaat

Het jaar 1968 brengt een grote ommekeer teweeg. Pater Gielen, die overste en directeur is sinds 1963, verkrijgt na veel vergaderen en onderhandelen met het bisdom de toelating om met de moderne humaniora te beginnen en om externen te aanvaarden. In september 1968 start men met 218 leerlingen, daarbij 19 externen. Het missiecollege zal vanaf nu Heilig Hartcollege worden genoemd.

Pater Baeten
Nieuwe wetenschapsblok
Nieuwe wetenschapsblok
Studiezaal voor externen (huidige chemielokaal)

Pater Leo Baeten, die in 1969 directeur wordt, krijgt de opdracht om de infrastructuur voor wetenschappen en het externaat aan te passen. Dus hij moet weer bijbouwen. Op 21 september 1970 wordt aangevangen met de nieuwbouw. Links van het grote gebouw wordt er een zijvleugel aangezet. Reeds op 8 mei 1971 wordt deze blok ingehuldigd, op het lentefeest van het college. Het Heilig Hartcollege beschikt voor het eerst over een echt laboratorium en een studiezaal voor de externen. De speelplaats wordt tevens verfraaid en wordt gedeeltelijk overdekt en ook de kapel krijgt een grondige opknapbeurt. In 1971 is het leerlingenaantal gestegen tot 317, waarvan 100 externen.

De opgefriste kapel in 1970
De opgefriste kapel in 1970

Met een feestweek van 9 tot 13 mei wordt in 1972 op luisterrijke wijze het gouden jubileum van het college gevierd. Allerlei culturele en sportactiviteiten vinden plaats met als hoogtepunt een avondshow. Het is een prachtige evocatie van de 50 voorbije jaren, weergegeven in zang en spel, lichtbeelden en korte toneeltjes. Het krantenartikel van dit gebeuren is hier te vinden.

Weer is een bouwfase beëindigd.

 

Fase IV: 1952 - 1968 Fase VI: 1976 - 1982