Fase VII: 1982 - 1988

Vernieuwd secundair onderwijs en scholengemeenschap

Na jaren van moeizame voorbereidingen en vele vergaderingen, onder leiding van Pater Emaer, gaat op 1 september 1982 het V.S.O. van start. Ook de eerste meisjes doen hun intreden in het college. Het V.S.O. wordt progressief ingevoerd en tegelijkertijd wordt het internaat afgebouwd.

Er wordt een scholengemeenschap gevormd met de Sint-Vincentiusmiddenschool, het Heilig Hartcollege en het Technisch Instituut Sparrendal. De infrastructuur moet worden aangepast, dus bouwen is (alweer) de boodschap. De toiletruimte wordt in twee opgedeeld en ieder gedeelte krijgt een eigen ingang.

Op 9 mei 1984 wordt de eerste steen van de nieuwe sporthal geplaatst door Dhr. Daniël Coens, Minister van Onderwijs. Een jaar later, tijdens het schoolfeest op 19 mei 1985, wordt de sporthal officieel in gebruik genomen met allerlei sportactiviteiten.

Eerste steenlegging van de nieuwe sporthal
Eerste steenlegging van de nieuwe sporthal
Eerste steenlegging van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal
Inwijding van de nieuwe sporthal

Als de laatste 7 internen in 1986 de school verlaten, krijgen de internaatsgebouwen een andere bestemming. De slaapzalen worden klaslokalen, de kleine studiezaal wordt leraarskamer en de recreatiezaal wordt secretariaat. De eetzaal van de paters wordt afgestaan aan de school en wordt directie- en vergaderlokaal. De kleine slaapzaal wordt omgebouwd tot schoolbibliotheek. De ingang links in het hoge gebouw wordt verbreed en verfraaid en wordt nu hoofdingang van de school. De internenkamers worden bij het klooster gevoegd en nieuwe afsluitingsmuren en deuren scheiden voortaan klooster en school. In het klooster wordt een lift geïnstalleerd en de paters krijgen allen een woon- en slaapkamer met badruimte.

De laatste internen van HHC
De nieuwe hoofdingang
De toiletten met het afdak en de sporthal
De toiletten met het afdak en de sporthal
De nieuwe bibliotheek
De nieuwe bibliotheek
Het tekenlokaal

Na 65 jaar dragen de paters heel het schoolgebouw over in handen van leken, het einde van een tijdperk.

Klik hier voor een krantenartikel omtrent het 65-jarige bestaan van het college. Een artikel over de oud-leerlingenvereniging is hier terug te vinden.

 

Fase VI: 1976 - 1982 Fase VIII: 1988 - 1994