Fase VIII: 1988 - 1994

Eenheidstype en renovatie

Op 1 september 1988 draagt Pater Emaer het bestuur van het college over aan de heer Bernard Ghijselinck. Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt het Heilig Hartcollege een leek als directeur. In 1991 wordt Pater Nijst overste van de kloostergemeenschap. Het wordt geenszins een periode van rust, want de confrontatie met diverse rationalisatie- en besparingsmaatregelen van de overheid, de gevolgen van de denataliteit en de afbouw van het internaat eisen een grote creativiteit en alertheid van de betrokkenen.

In 1991 begint het eenheidstype in het college, het V.S.O. wordt afgebouwd. Het computertijdperk breekt ook door. De administratie wordt geautomatiseerd en een computerlokaal voor de lessen informatica wordt uitgebouwd. Tevens worden enkele lokalen als vaklokalen ingericht.

Renovatie klassen
Renovatie klassen
Renovatie klassen
Renovatie klassen
Renovatie klassen
Renovatie klassen
Renovatie klassen

Het volgende project is het renoveren van de oude klassen en het zorgen voor grotere lokalen. Om te verbouwen krijgt men financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en van de Priesters van het H.-Hart. Oud-leerlingen Robert Hermans en Ludo Hilkens worden gevraagd als architect en als bouwkundig ingenieur. In 1989 starten de metingen en de plannen worden ingediend in 1990. De papiermolen maalt zo langzaam dat het zal duren tot 1993 vooraleer het licht op groen wordt gezet. In november 1993 begint men met het uitbreken van de oude keuken en de zustersbouw, waarbij enkel de buitenmuren overeind blijven. In januari 1994 starten de eigenlijke verbouwingen en op 1 september van dat jaar kunnen de leerlingen beschikken over 6 nieuwe klaslokalen en een auditorium. Gedurende de grote vakantie worden in het grote gebouw de oude lokalen boven de kapel aangepast. Enkele weken later komen er op elke verdieping 3 ruime klaslokalen, hetgeen het totaal op 12 klaslokalen "nieuwe stijl" brengt. Op 25 november 1994 worden de klassen plechtig geopend met een academische zitting en muzikale omlijsting door de leerlingen, gevolgd door een receptie en rondleiding.

Renovatie klassen
Nieuwe klassen
Nieuwe klassen
Auditorium
Aardrijkskundelokaal

 

Fase VII: 1982 - 1988 Fase IX: 1994 - ...