Fase IX: 1994 - ...

Nu

In maart 1998 wordt Dhr. Bernard Ghijselinck opgevolgd door directeur, Dhr. Peter Jannis.

In de jaren die volgen investeert men nog steeds in de modernisatie van de schoolgebouwen. Zo zorgt de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie voor een beter rendement en worden in de zomervakantie van 2003 de toiletten voor de leerlingen volledig vernieuwd. Het oude meubilair in de klassen, soms al daterend van enkele fasen terug, wordt stilaan vervangen en de verbouwing van de wetenschapsblok wordt op het programma gezet. In de zomervakantie van 2008 wordt de traditionele blauwe deur op de speelplaats samen met de deuren van de hal vervangen. Ook wordt het gebouw uitgerust met een moderne brandmeldinstallatie. De eetzaal kreeg in de zomervakantie van 2007 een nieuwe laag verf, waarbij de oorspronkelijke tegeltjes uit 1950 mee geverfd waren, iets waar de oorspronkelijke bouwers (= paters) in eerste instantie niet zo voor te vinden waren.

Nieuwe toiletten voor de leerlingen
Nieuwe toiletten voor de leerlingen
Brandmeldinstallatie
Nieuw meubilair
Verven van de eetzaal

De leerlingenraad is een grote rol komen spelen op het vlak van leerlingenparticipatie en de jarenlange organisatie van het galabal Friday Night Fever is één van hun realisaties.

Deze website biedt verder een mooi overzicht van de verwezenlijkingen en activiteiten van de huidige generatie leerlingen en leerkrachten.

Naar de toekomst toe

De historiek leert dat het H.-Hartcollege dankzij de bezielende inzet van idealistische paters en lekenleerkrachten een gerenommeerde positie in het lokale onderwijslandschap verworven heeft. Samen met de groei van het gebouwencomplex gingen ook de wetenschappelijke, culturele en menselijke vorming in stijgende lijn. Slaagcijfers van oud-leerlingen tonen dit trouwens met verve aan. Ouders geven dan ook graag hun vertrouwen aan onze school want zij beseffen dat naast een gedegen cognitieve vorming de basisidealen van de christelijke leer voor de zoekende jongeren van vandaag stevige ankerpunten voor een menswaardig bestaan blijven. Met gerust gemoed zien we dan ook de toekomst tegemoet! Het Heilig Hartcollege, een school met een hart voor leerlingen! Ook voor de volgende generaties...

Over deze geschiedenis

Deze uitgebreide geschiedenis is samengesteld door Pater Richard Mechelmans, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Heilig Hartcollege Lanaken en is aangepast door Niels Welkenhuyzen.

 

Fase VIII: 1988 - 1994