Participatie

Schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan voor SGLanaken. Er wordt 3 keer per jaar vergaderd. De voorzitter is mevrouw M. Arits.

Pedagogische raad

Wekelijks komen een aantal medewerkers samen om de dagelijkse organisatie van het schooljaar te plannen en evalueren, in het kader van ons pedagogisch project.

 

Leerlingenraad

In de leerlingenraad vergaderen vrijwilligers samen met enkele begeleidende leerkrachten om ook de stempel van de leerlingen te drukken op onze school.

Ouderraad

Maandelijkse vergadering van geëngageerde ouders voor participatie in, overleg over en ondersteuning van de werking van de school. Voorzitter is de heer W. Quix.