Economie

Wat biedt economie?

Economie is de studie van de “huishouding”. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.  In de tweede graad ga je een stapje verder en laten we de bedrijven en de overheid het geheel nog wat spannender maken. Heel het economisch gebeuren is immers één kringloop.  Je bestudeert de gedragingen van de consumenten (= verbruikers) en de producenten (= voortbrengers van goederen). Daarbij duiken begrippen op als vraag en aanbod, markten, bruto binnenlands product, inflatie, koopkracht, winst, boekhouden, ...

Je zal zes grote thema’s behandelen waarin de onderneming steeds centraal staat.  De onderneming ligt namelijk aan de basis van welvaartscreatie.

Wie kiest voor economie?

Het algemeen secundair onderwijs heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad aso ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

Je kan in deze richting kiezen uit een basispakket wiskunde (4u) of een uitgebreider pakket (5u).

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4 of 5*
Complementair gedeelte  
Duits 0/1
Economie exploratie 1*
Informatica 1
PO 1/0
Seminarie STEM-initiatie of seminarie taal en cultuur (optie) 0/1
Totaal 32