Latijn

Wat biedt Latijn?

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.  Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.

Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, wordt je taalgevoel aangescherpt (wat een goede oefening is voor het aanleren van vreemde talen) en leer je probleemoplossend denken.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur groeit.

In het derde jaar kruisen enkele markante figuren uit de oudheid je pad: je steekt met Hannibal en zijn olifanten de Alpen over, je ontrafelt met Alexander de Grote de Gordiaanse knoop, maar je bestudeert ook de donkere kanten van de samenleving: vervloekingstabletten en grafschriften en zelfs Harrius Potter komen aan bod.

Wie kiest voor Latijn?

Het algemeen secundair onderwijs heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad aso ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Vanzelfsprekend heb je na de basisoptie Latijn in het tweede jaar een blijvende interesse voor dit vak, zowel als voor de andere talen, wiskunde als wetenschappen.

Je kan in deze richting kiezen uit een basispakket wiskunde (4u) of een uitgebreider pakket (5u).

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3/2
Frans 3 of 4*
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4 of 5*
Complementair gedeelte  
Duits 0/1
Informatica 1
PO 1/0
Seminarie STEM-initiatie of seminarie taal en cultuur (optie) 0/1
Totaal 32