Latijn - Moderne Talen

Wat biedt Latijn-moderne talen?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die een van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor Latijn-moderne talen?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De enige logische vooropleidingen voor Latijn-moderne talen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad aso. Aanleg voor en bijzondere interesse in Latijn en vreemde talen zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Latijn-moderne talen?

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.

De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, …

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
LO 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Complementair  
Duits exploratie 1
Esthetica 1
Wiskunde exploratie 1
Totaal 32