Latijn - Wiskunde

Wat biedt Latijn-wiskunde?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische, filosofische en juridische teksten.

Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die een van de pijlers is van de westerse wereld. Het vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de optie exploratie wetenschappen. Wie interesse heeft in de economische verschijnselen in onze maatschappij kan  kennismaken met de basisprincipes van macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

Wie kiest voor Latijn-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De enige logische vooropleidingen voor Latijn-wiskunde zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad aso, bij voorkeur met de 5-urencursus wiskunde. Als je in de tweede graad slechts 4 uren wiskunde volgde, zal een overgang individueel bekeken moeten worden.

Je kiest voor deze richting als je in zowat alle vakken (talen, wiskunde, wetenschappen) wil uitgedaagd worden.

Wat na Latijn-wiskunde?

Je kan elke richting hoger onderwijs aanvatten. Er zijn geen beperking. In het bijzonder kan je je prima voorbereiden op ingenieursstudies, geneeskunde of andere masteropleidingen.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Complementair  
Esthetica 1
Optie 2 (wiskunde exploratie, Duits, wetenschappen exploratie of economie initiatie)
Totaal 32